سلمان نصر، مدیر نوآوری و شتاب‌دهی ایمینو در گفت و گو با اکو ایران در حاشیه جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد در این باره بیان کرد: ایمینو برای کل زنجیره برنامه ریزی دارد اما نکته مهم آن است که شرکت ها دانش بنیان در حوزه استخراج به میزان شرکت های دانش بنیان در صنعت فولاد نیستند و این حوزه تقریبا یک حوزه بکر است.