شهرخبر

جاری شدن آب درزاینده رود

با افرایش خروجی سد زاینده رود در شامگاه 21 بهمن ماه 1401 آب رودخانه زاینده رود به شهر اصفهان رسید .افزایش خروجی آب سد با هدف توزیع آب برای کشت پاییزه دوم کشاورزان شرق اصفهان انجام شده است و حدود ده روز به طول می انجامد

جاری شدن آب درزاینده رود

خبرگزاری تسنیم