شهرخبر

فیلم/ رئیسی: آغوش ملت ایران برای فریب خوردگان باز است

رئیسی نمایه

رئیس‌جمهور: دشمن دنبال سلب آزادی ملت ایران است. راه برای توبه و بازگشت باقی است.