خبرگزاری فرانسه: فریبا عادلخواه از زندان آزاد شد

فریبا عادلخواه، خرداد ۱۳۹۸ پس از بازگشت به ایران بازداشت شد. او در دادگاه به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به پنج سال زندان محکوم شده بود.

هنوز جزئیات بیشتری از آزادی عادلخواه منتشر نشده است.