حسین محمدی یزدی از زندان آزاد شد+ عکس

یک فعال رسانه ایو مدیر مسئول سایت مبین ۲۴ و کانال خبری ایران تایمز امروز آزاد شد.

حسین محمدی یزدی فعال رسانه ای، مدیر مسئول سایت مبین ۲۴ و کانال خبری ایران تایمز که از تاریخ ۱۴ آذرماه ۱۴۰۱ در زندان مرکزی دستگرد اصفهان در بازداشت بود، امروز آزاد شد.

حسین محمدی یزدی آزاد شد+ عکس

این فعال رسانه ای توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به یکسال حبس تعزیری، دو سال ابطال گذرنامه و ممنوعیت خروج از کشور، همچنین الزام به شرکت در دوره مدیریت رفتار و مهارت دانش محکوم شده بود.