ستاره فوتبال جهان برای زلزله ترکیه دست به کار شد+عکس