شهرخبر

سال آینده هر ایرانی چقدر باید به صدا و سیما پول بدهد؟

سال آینده هر ایرانی چقدر باید به صدا و سیما پول بدهد؟

شما چه موافق صداوسیما باشید یا نه، این پول به حساب شما نوشته شده است.

پدرام سلطانی، فعال اقتصادی نوشت:

در بودجه سال ۱۴۰۱ صداوسیما، به‌طور میانگین سهم هر ایرانی حدود ۹۵.۰۰۰ تومان می‌شود. رئیس این رسانه گفته کم است! بیشتر دهید.

شما چه موافق صداوسیما باشید یا نه، این پول به حساب شما نوشته شده است.

هر ایرانی چقدر به صدا و سیما پول می‌دهد؟