شهرخبر

هر ایرانی سال آینده به صداوسیما ۹۵ هزار تومان پول می‌دهد!

هر ایرانی سال آینده به صداوسیما ۹۵ هزار تومان پول می‌دهد!

شما چه موافق صداوسیما باشید یا نه، این پول به حساب شما نوشته شده است.

پدرام سلطانی، فعال اقتصادی نوشت:

در بودجه سال ۱۴۰۱ صداوسیما، به‌طور میانگین سهم هر ایرانی حدود ۹۵.۰۰۰ تومان می‌شود. رئیس این رسانه گفته کم است! بیشتر دهید.

شما چه موافق صداوسیما باشید یا نه، این پول به حساب شما نوشته شده است.

هر ایرانی سال آینده به صداوسیما ۹۵ هزار تومان پول می‌دهد!

۲۱۲۲۰