شهرخبر

بهره برداری سیاسی گروه های مسلح سوریه و سازمان های جهانی از رنج آوارگان سوری

بازدید از محل اسکان و شرایط زندگی آوارگان سوری در شمال سوریه نشان می دهد که سازمانهای بین المللی و گروه های مسلح مخالف دولت سوریه، هیچ گونه اقدامی برای بهبود زندگی این آوارگان انجام نمی دهند

بهره برداری سیاسی گروه های مسلح سوریه و سازمان های جهانی از رنج آوارگان سوری

خبرگزاری تسنیم