حضور سردار قاآنی در شهر حلب سوریه

حضور فرمانده نیروی قدس سردار اسماعیل قاآنی امروز چهارشنبه 19 بهمن در شهر حلب سوریه.