لحظه بی هوش شدن دروازه بان تراکتورسازی تبریز + فیلم