شهرخبر

نجات نوزاد از زیر آوار پس از ۳۶ ساعت از وقوع زمین لرزه در شهر آدیامان ترکیه

نجات نوزاد از زیر آوار پس از ۳۶ ساعت از وقوع زمین لرزه در شهر آدیامان ترکیه

نجات نوزاد از زیر آوار پس از ۳۶ ساعت از وقوع زمین لرزه در شهر آدیامان ترکیه

خبرگزاری برنا