شهرخبر
اخبار ویدئویی

آوار زلزله

نجات معجزه آسا نوزاد از زیر آوار پس از ۴۰ساعت در ترکیه + ویدئو

نجات معجزه آسا نوزاد از زیر آوار پس از ۴۰ساعت در ترکیه

نجات معجزه آسا نوزاد از زیر آوار پس از ۴۰ساعت در ترکیه + ویدئو

از خانواده وی اطلاعی در دست نیست.


منبع: رکنا