شهرخبر

تحصیل بیش از ۷۱ هزار هکتار زمین داخل محدوده و حریم در دولت سیزدهم

تحصیل بیش از ۷۱ هزار هکتار زمین داخل محدوده و حریم در دولت سیزدهم

سازمان ملی زمین و مسکن موفق به تحصیل ۷۱ هزار و ۵۹۰ هکتار زمین داخل محدوده و داخل حریم برای طرح نهضت ملی مسکن شد که در مقایسه با عملکرد سال‌های گذشته بی سابقه است.

به گزارش خبرگزاری برنا؛ هدفگذاری ساخت و تامین ۴ میلیون مسکن طی مدت ۴ سال در کشور توسط دولت سیزدهم وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های تابعه متولی را بر آن داشت تا هم­گام با سایر بخش­‌های دولت با اقدامی جهادی به فراهم کردن بستر تامین سرپناه برای هموطنان بپردازد.

سازمان ملی زمین و مسکن نیز به عنوان یکی از بازوهای اجرایی طرح نهضت ملی مسکن اقدامات بی‌سابقه‌ای را در تامین اراضی این طرح انجام داده‌استو

این سازمان طی مدت یک سال و نیم عمر دولت سیزدهم موفق به تحصیل ۷۱ هزار و ۵۹۰ هکتار زمین داخل محدوده و داخل حریم برای طرح نهضت ملی مسکن شد که در مقایسه با عملکرد دولت‌های قبل بی سابقه است.

سازمان ملی زمین و مسکن در مدت یک سال و نیم دولت سیزدهم توانست تحصیل ۶۶ هزار و ۹۶۵ هکتار زمین واقع در حریم را به روش‌های مختلف برای استفاده در طرح نهضت ملی مسکن محقق کند. به عبارت دیگر متوسط ماهانه تحصیل اراضی داخل حریم ۳ هزار و ۷۲۰ هکتار بوده است.

مجموع تحصیل اراضی واقع در داخل حریم در دولت سیزدهم با ۲۷۲ درصد رشد نسبت به دولت‌های یازدهم و دوازدهم همراه بوده است.

همچنین این سازمان طی یک سال و نیم توانست ۴ هزار و ۶۲۵ هکتار زمین موجود در داخل محدوده را شناسایی و برای طرح نهضت ملی مسکن تامین کند که با پیشرفت ۱۵۹ درصدی نسبت به دولت‌های قبل همراه شده است.

در حقیقت سازمان ملی زمین و مسکن طی هر ماه به طور متوسط ۲۵۷ هکتار زمین داخل محدوده را فراهم کرده است.

1111111111111111111111111111111

انتهای پیام