شهرخبر
چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ - ۰۹:۱۹

حسین مرعشی، دبیرکل کارگزاران سازندگی درحالی که تلاش داشت نقش منتقد دولت را بازی کند، در نهایت از این نقش خارج شد و روایتی اپوزیسیون‌پسند از وضع کشور ارائه کرد.

حسین مرعشی

به گزارش همشهری آنلاین، روزنامه ایران نوشت: حسین مرعشی در گفت‌وگویی با بیان اینکه در حال حاضر کشور و مردم در یک شرایط بسیار سخت و بحرانی قرار دارند، ادعا کرد: «به عبارت دیگر می‌توانم بگویم کشور در حال آتش گرفتن است!»

هرچند کسی منکر وجود مشکلات در کشور نیست، اما تلاش برای فرا رفتن از مشکلات و ارائه تصویری سیاه از کشور، نشان می‌دهد که هدف این جریان رسانه‌ای، ارائه راه حل و بهبود نقادانه اوضاع نیست، بلکه تهیه خوراک خبری برای رسانه‌های ضدایرانی است.

بویژه اینکه این دیدگاه، هم نواقص به ارث رسیده از گذشته برای دولت سیزدهم را نادیده می‌گیرد، هم دستاوردها و تلاش‌های این دولت را که حل و فصل فرایند پرفساد و رانتی همچون ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها یکی از آنها است.

به هر رو به نظر می‌رسد برخی جریان‌های سیاسی، اگر هم نگاهی به خارج نداشته باشند، تنها اهداف انتخاباتی خود را دنبال می‌کنند و گزاره‌های خود را براساس «از انتخابات تا انتخابات»، تعیین می‌کنند.