امکان برقراری تماس تصویری با خارج از کشور از طریق پلتفرم‌های داخلی فراهم شد