شهرخبر
اخبار ویدئویی

زلزله | زلزله در سوریه

در پی زلزله در سوریه ساختمان های حلب ریخت! + ویدئو

یک ساختمان در پی زلزله در سوریه فرو ریخت.

در پی زلزله در سوریه ساختمان های حلب ریخت! + ویدئو

تخریب کامل  ساختمانی درحلب سوریه

یک ساختمان در پی زلزله در سوریه فرو ریخت.

منبع: سپاه قدس