شهرخبر

برای اولین بار جرم یک ستاره مرده اندازه‌گیری شد

 برای اولین بار جرم یک ستاره مرده اندازه‌گیری شد

محققان توانستند تعیین کنند که جرم کوتوله سفید «LAWD ۳۷» معادل ۵۶ درصد از جرم خورشید ما است که با پیش‌بینی‌های نظری در مورد جرم کوتوله سفید قابل مقایسه است.

خبرگزاری برنا-زهرا وجدانی؛ پس از گذشت زمان خورشید ما تمام سوخت خود را خواهد سوزاند و تبدیل به یک غول سرخ شده و در نهایت منقبض و سرد می‌شود تا زمانی که تنها هسته متراکمی از این ستاره سابق به نام کوتوله سفید باقی بماند.
 
در تحقیقات اخیر با استفاده از تلسکوپ فضایی هابل برای اولین بار جرم یک کوتوله سفید تنها اندازه‌گیری شده است. پیش از این، جرم کوتوله‌های سفید زمانی اندازه‌گیری می‌شد که آن‌ها بخشی از یک منظومه دوتایی بودند. وقتی دو ستاره به دور یکدیگر می‌چرخند، ستاره‌شناسان می‌توانند جرم آن‌ها را اندازه‌گیری کنند. با این حال، بسیاری از کوتوله‌های سفید منفرد نیز وجود دارند که تعیین جرم آن‌ها دشوار است.
 
پیتر مک گیل نویسنده اصلی این تحقیق، از دانشگاه کالیفرنیا سانتاکروز، می‌گوید: این رویداد‌ها نادر هستند و تاثیرات آن ناچیز است. به عنوان مثال، اندازه انحراف اندازه‌گیری شده توسط ما مانند اندازه‌گیری طول یک ماشین در ماه از روی زمین است.
 
برای اندازه‌گیری جرم یک کوتوله سفید به نام «LAWD ۳۷»، ستاره شناسان از پدیده‌ای به نام ریزهمگرایی گرانشی استفاده کردند. در این شرایط، کوتوله سفید از مقابل یک ستاره در پس زمینه عبور می‌کند و نور ستاره پس زمینه به طور موقت توسط گرانش کوتوله سفید خم می‌شود. مقدار خمش را می‌توان برای محاسبه جرم کوتوله سفید استفاده کرد.
 
محققان توانستند تعیین کنند که جرم کوتوله سفید «LAWD ۳۷» معادل ۵۶ درصد از جرم خورشید ما است که با پیش‌بینی‌های نظری در مورد جرم کوتوله سفید قابل مقایسه است. کسب چنین اندازه‌گیری دقیقی از جرم آن همچنین می‌تواند به محققان کمک کند تا ساختار و ترکیب این اجرام را بیشتر درک کنند.

انتهای پیام