رئیسی: دشمن می‌کوشد ملت ایران را از مسیر پیشرفت متوقف کند