شهرخبر

تصاویری تلخ از گرفتار شدن یک کودک سوری در بین آوار / فیلم

ویدئویی تکان دهنده از ادلب سوریه بعد از زلزله مهیب در ترکیه را مشاهده کنید.

تصاویری تلخ از گرفتار شدن یک کودک سوری در بین آوار / فیلم

در این ویدئو کودکی در بین آوار گرفتار شده و یک نفر در حال خواندن شهادتین است تا تکرار کند.