شهرخبر

شهید سلیمانی منطقه را برای مقابله با اسرائیل و تروریسم متحد ساخت

سمیر ایوب کارشناس امور روسیه تاکید کرد آمریکا می‌خواست با تروریست ها به اهدافی که خود به تنهایی نتوانسته بود در منطقه عملی کند دست یابد،‌ اما شهید سلیمانی ملت های منطقه را متحد و آنها را برای مقابله با اسرائیل، تروریست ها و اهداف آمریکا آماده کرد.

شهید سلیمانی منطقه را برای مقابله با اسرائیل و تروریسم متحد ساخت

خبرگزاری تسنیم