تصویری از رسول خادم و ۲ چهره مشهور دیگر در شهر خوی