حسینی: عفو محکومان توسط رهبر انقلاب، بدخواهان ملت را عصبانی کرد