تصویری از احسان علیخانی، رسول خادم و پرویز پرستویی در خوی