شهرخبر

فرو ریختن ساختمان‌ها در استان حلب سوریه بر اثر زلزله ۷.۸ ریشتری

فرو ریختن ساختمان‌ها در استان حلب سوریه بر اثر زلزله ۷.۸ ریشتری

فرو ریختن ساختمان‌ها در استان حلب سوریه بر اثر زلزله ۷.۸ ریشتری

خبرگزاری برنا