تکواندو آزاد فجیره| کسب 13 مدال رنگارنگ برای نمایندگان ایران