حمایت آمریکا از رژیم اسرائیل یعنی حمایت از تروریسم دولتی

عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان شورای نگهبان در توییتی نوشت: حمایت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از رژیم اسرائیل یعنی مخالفت با حق تعیین سرنوشت مردم مظلوم فلسطین و حمایت از تروریسم دولتی.

حمایت آمریکا از رژیم اسرائیل یعنی حمایت از تروریسم دولتی