شهرخبر

روایت سعدی از تقابل گدای مغربی با ثروتمندانِ حلب

حکایتی در باب سوم گلستان سعدی هست، که مواجهه‌ی گدایی مغربی با بَزّازانِ حلب را روایت می‌کند. حکایتی که راز از بین رفتنِ گدایی هم در آن نهفته است.

روایت سعدی از تقابل گدای مغربی با ثروتمندانِ حلب

خبرگزاری تسنیم