شهرخبر

مهمترین واحدهای تولیدی احیا شده در دولت سیزدهم + اینفوگرافی

مهمترین واحدهای تولیدی احیا شده در دولت سیزدهم + اینفوگرافی

با این اینفوگرافی برنا همراه باشید تا با مهمترین واحدهای تولیدی احیاشده جدید و در دولت سیزدهم آشنا شوید.

IMG_20230205_093816_100