شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#واحد مسکونی

تحویل ده هزار واحد مسکونی به صورت هفتگی از هفته آینده

تحویل ده هزار واحد مسکونی به صورت هفتگی از هفته آینده

تحویل ده هزار واحد مسکونی به صورت هفتگی از هفته آینده