شهرخبر

بعد از محمد بنا؛ منتقد فدراسیون کشتی مدیرفنی کشتی آزاد تهران شد

بعد از انتخاب محمد بنا به عنوان مدیرفنی کشتی فرنگی هیئت کشتی تهران، اکبر فلاح قهرمان پیشین جهان به عنوان مدیرفنی کشتی آزاد پایتخت انتخاب شد.

بعد از محمد بنا؛ منتقد فدراسیون کشتی مدیرفنی کشتی آزاد تهران شد