اما در لایحه بودجه پیشنهادی، مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی یعنی همان شرکت ها رشدی ۱۲۸ درصدی داشته و مرکز پژوهش های اتاق ایران در گزارشی به اعداد مالیاتی بودجه تاخته است.

در گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران، اشاره شده که فعالیت ‌های تولیدی رسمی با مشکلات بسیاری همچون بی‌ثباتی متغیرهای قیمتی کلیدی به ویژه افزایش قیمت انرژی و نرخ ارز دست و پنجه نرم می کند و حالا باید فشار اصلی تامین مالی منابع عمومی دولت را هم بر دوش بکشد.

فعالان اقتصادی یادآوری می کنند، استدلال می ‌شود که افزایش درآمدهای مالیاتی برای دستیابی به منابع پایدار یک ضرورت است، اما فعالان اقتصادی معتقدند که این موضوع زمانی نتیجه می دهد که کنترل هزینه ‌های دولت و کوچک سازی آن اتفاق بیفتد.