شهرخبر

تأکید براستمرار امداد رسانی سپاه در مناطق زلزله‌ زده خوی

تأکید براستمرار امداد رسانی سپاه در مناطق زلزله‌ زده خوی

تأکید براستمرار امداد رسانی سپاه در مناطق زلزله‌ زده خوی

خبرگزاری برنا