بالاخره بعد از بحث‌ها و شک‌های سیاسی و استراتژیک فراوان متحدین غربی اوکراین قبول کردند تا تانک‌ها و خودرو‌های زرهی جدیدی را به کیف ارسال کنند.

اوکراینی‌ها نیز معتقدند که این تسلیحات جدید زمین بازی را در این جنگ تغییر خواهد داد. این تانک‌های سنگین شامل لئوپارد آلمانی، ابرامز آمریکایی و چلنجر بریتانیایی می‌شود

کمک‌های جدید در دو نوع ماشین نظامی خلاصه می‌شوند: تانک‌های سنگین که مختص به میدان نبرد هستند و خودرو‌های زرهی که وظیفه انتقال نیرو و پشتیبانی را به عهده دارند

در اکوایران ببینید: چرا تانک‌های لئوپارد آلمانی برای اوکراین اهمیت دارند؟

اما این تسلیحات شامل چه چیز‌هایی هستند و چه کاربردی در زمین نبرد دارند؛ این ویدئو به بررسی مشخصات نظامی و استراتژیک این ماشین‌های زرهی جدید، تأثیر آن در روند جنگ و مقایسه آن با تانک‌های روسی می‌پردازد.