سخنگوی دولت: در یک دهه اخیر عقب افتادیم چون به زورگویان عالم تکیه کردند

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت طی سخنانی در هیأت الرضا گفت: در یک دهه اخیر عقب افتادیم چون به زورگویان عالم تکیه کردند، دنبال سازش‌کاری رفتند، دلخوش به بیگانگان شدند و از توان ملت بزرگ ایران غافل شدند.

وی درباره حضور خود در دانشگاه ادامه داد: به دانشگاه‌ها می‌روم تا صدای دانشجویان و جوانان را بشنوم و با آنها گفتگو کنم، از شنیدن صدای جوانان خسته نمی‌شوم.

بهادری جهرمی در ادامه با اشاره به رفتار دوگانه غرب تاکید کرد: نماینده مسلمان مجلس نمایندگان آمریکا را روز گذشته به خاطر یک سئوال درباره اسرائیل از کمیته روابط خارجی اخراج کردند اما در کشور ما القای بسته بودن فضا می‌کنند.

وی در پاسخ به سوالی درباره شبکه های اجتماعی گفت: از روزی که اینستاگرام بسته شده دیگر از این پلتفرم استفاده نکردم.

سخنگوی دولت تصریح کرد: سکوها و شبکه‌های اجتماعی خارجی همان قواعد و استانداردهای خودشان را در برابر ما رعایت نمی‌کنند و ترویج دهنده خشونت، تروریسم و نفرت پراکنی هستند.