ماموریت جدید آقای خاص برای ایران

محمد بنا پس از رقابت‌های جهانی ۲۰۲۲ بلگراد از هدایت تیم ملی استعفا داد و پس از او حسن رنگرز هدایت تیم کشتی فرنگی را بر دست گرفت.

تیم ملی کشتی فرنگی با هدایت محمد بنا در رقابت‌های المپیک و جهانی مدال های ارزشمندی برای کشورمان بدست آورد. این مربی که همواره نسبت به کشتی عشق خاصی داشته اینبار و برای احیای کشتی فرنگی تهران و توابع وارد میدان شده تا دین خود را بار دیگر به کشتی کشور ادا کند.

ماموریت جدید آقای خاص برای ایران

بر این اساس طی حکمی از سوی قاسم علی عسگری رئیس هیئت کشتی استان تهران و توابع، او به سمت مدیر فنی کشتی فرنگی پایتخت منصوب شد.