شهرخبر

روایت لیلی عاج کارگردان فیلم سرهنگ ثریا از چگونگی روند رسیدن به قصه این فیلم

روایت لیلی عاج کارگردان فیلم سرهنگ ثریا از چگونگی روند رسیدن به قصه این فیلم

روایت لیلی عاج کارگردان فیلم سرهنگ ثریا از چگونگی روند رسیدن به قصه این فیلم

خبرگزاری برنا