شهرخبر

پخش زنده فجر 41 | نشست خبری فیلم سینمایی «سرهنگ ثریا»

پخش زنده فجر 41 | نشست خبری فیلم سینمایی «سرهنگ ثریا»

پخش زنده فجر 41 | نشست خبری فیلم سینمایی «سرهنگ ثریا»

خبرگزاری تسنیم