کرونا در جهان؛‌ ژاپن همچنان در صدر آمار روزانه ابتلا و مرگ