سخنرانی آتشین پوتین در سالگرد نبرد استالینگراد: تانک‌های آلمانی دوباره ما را هدف می‌گیرند!