مهمترین اتفاقات 14 بهمن 1357/ استعفای شهردار تهران و انتصاب دوباره‌ی او از سوی امام خمینی (ره) به همان سمت