شهرخبر

پوسترهای جذاب با موضوع انقلاب اسلامی منتشر شد

پوسترهای جذاب با موضوع انقلاب اسلامی منتشر شد

اندیشکده سعدا با توجه به روزهای پیروزی انقلاب اسلامی مجموعه پوستری برگرفته از کتاب صعود چهل ساله و دستاوردهای انقلاب منتشر کرده است.

به گزارش خبرنگار فرهنگی تسنیم، پوسترهای صعود چهل ساله که ویژه برگزاری نمایشگاه با موضوعات دست آوردهای انقلاب اسلامی یا نصب درمدارس و مساجد و معابر عمومی طراحی شده است، حاوی پوسترهای زیبا و دقیق  و بازتاب دهنده محتوی و داده های پژوهش در حوزه دستاوردهای انقلاب اسلامی است که  توسط  پژوهشگران اندیشکده  سعدا رشد و پیشرفت جایگاه جمهوری اسلامی را نسبت به پیش از انقلاب و حال حاضر مورد مقایسه قرار می دهد.

این پوسترها جهت برپایی نمایشگاه های مختلف به مناسبت دهه فجر عرضه  شده است و محتوای آنها از کتاب صعود چهل ساله وام گرفته است، در ادامه می‌آیند.

اولین مجموعه از پوسترهای نمایشگاهی عنوان "آنها ما را نمی‌خواهند" دارد.

پوستر , هنر و ادبیات انقلاب اسلامی , خانه مستند انقلاب اسلامی , موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ,

این مجموعه پوستر را می‌توانید از اینجا دانلود کنید.

دومین مجموعه از پوسترهای نمایشگاهی عنوان صعود چهل ساله دارند.

پوستر , هنر و ادبیات انقلاب اسلامی , خانه مستند انقلاب اسلامی , موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ,

این مجموعه پوستر را می‌توانید از اینجا دانلود کنید.

سومین مجموعه از پوسترهای نمایشگاهی باعنوان چی بودیم چی شدیم هم در ادامه می‌آید.

پوستر , هنر و ادبیات انقلاب اسلامی , خانه مستند انقلاب اسلامی , موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ,

این مجموعه پوستر را می‌توانید از اینجا دانلود کنید.

چهارمین مجموعه از پوسترهای نمایشگاهی  کجا هستیم؟ کجا بودیم؟ نام دارند.

پوستر , هنر و ادبیات انقلاب اسلامی , خانه مستند انقلاب اسلامی , موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ,

این مجموعه پوستر را می‌توانید از اینجا دانلود کنید.

پنجمین مجموعه از پوسترهای نمایشگاهی باعنوان خاطرات علم منتشر شده است.

پوستر , هنر و ادبیات انقلاب اسلامی , خانه مستند انقلاب اسلامی , موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ,

این مجموعه پوستر را می‌توانید از اینجا دانلود کنید.

ششمین مجموعه از پوستر‌های نمایشگاهی با عنوان همین چند هفته طراحی شده‌اند که  بخشی از عملکرد و دستاوردهای ایران اسلامی در هفته‌‌های اخیر را نشان می‌دهد.

پوستر , هنر و ادبیات انقلاب اسلامی , خانه مستند انقلاب اسلامی , موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ,

این مجموعه پوستر را می‌توانید از اینجا دانلود کنید.

هفتمین مجموعه از پوستر‌های نمایشگاهی با عنوان همین یکسال طراحی  شده‌اند که بخش اول آن پوسترهای نوجوان، اینفوگرافی و پوسترهای دستاوردهای یک‌ساله نظام است.

پوستر , هنر و ادبیات انقلاب اسلامی , خانه مستند انقلاب اسلامی , موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ,

این مجموعه پوستر را می‌توانید از اینجا دانلود کنید.

انتهای پیام/