شهرخبر

فیلم/ اهدای خانه به خانواده‌های چهارقلوی زنجانی

چهارقلو

هدیه دولت به خانواده‌های چهار قلوها در قالب یک واحد آپارتمان تحویل سه خانواده زنجانی شد.