شهرخبر

محسن حاجی میرزایی، وزیر پیشین آموزش و پرورش:

این تحلیل که وضعیت کنونی جوانان محصول نظام آموزشی است، سطحی و غیرمنصفانه است

وزیر پیشین آموزش و پرورش نوشت: این تحلیل که وضعیت کنونی جوانان محصول نظام آموزشی است، سطحی و غیرمنصفانه است.

این تحلیل که وضعیت کنونی جوانان محصول نظام آموزشی است، سطحی و غیرمنصفانه است
|
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ ۲۲:۲۰:۰۰
اعتمادآنلاین |

 محسن حاجی میرزایی، وزیر پیشین آموزش و پرورش این تحلیل را که وضعیت کنونی جوانان محصول نظام آموزشی کشور است، رد کرد و با «سطحی و غیرمنصفانه» دانستن آن نوشت: رفتار انسان‌ها بیش از آنکه تحت تأثیر دانش آنان صورت بگیرد، محصول تعامل پیچیده‌ای میان دانش و شرائط نهادی جامعه است.

به گزارش اطلاعات، محسن حاجی میرزایی نوشت: این روزها و به بهانه تعلیل اعتراضات اجتماعی به‌طور پراکنده شنیده می‌شود که برخی از مقامات سیاسی یا روحانی وضعیت کنونی جوانان را محصول نظام آموزشی کشور دانسته و آموزش و پرورش رابه دلیل کوتاهی‌هایی که داشته است، مورد نقد قرار می‌دهند. اینجانب خود منتقد آموزش و پرورش ایران هستم و بر این باورم که از ظرفیت ممتاز و بی‌نظیر آن در ساختن آینده‌ای بهتر به شایستگی استفاده نشده است اما این باور نمی‌تواند باعث شود که چشمان خود را بر واقعیت بسیار تلخ نگرش سطحی به حوزه تعلیم و تربیت و داوری‌های غیرمنصفانه که به تضییع تلاش‌های سخت‌کوشانه معلمان دلسوز و فداکار منجر می‌شود، ببندیم و تأثیر بسیار مخرب، ویرانگر و منهدم‌کننده شرائط محیطی و نهادها، بر وضعیت کنونی نسل نو را مورد غفلت قرار دهیم و در قبال تحلیل سطحی، غیرمنصفانه و تک‌عاملی پدیده اجتماعی بسیار پیچیده که با متهم کردن دیگران می‌کوشد وجدان خویش را آسوده کند، سکوت کنیم.

او در ادامه نوشته است: رفتار انسان‌ها بیش از آنکه تحت تأثیر دانش آنان صورت بگیرد، محصول تعامل پیچیده‌ای میان دانش و شرائط نهادی جامعه است. به عنوان مثال در مدرسه می‌آموزند که صداقت خوب است و حتی می‌آموزند که رفتارهای صادقانه را تمیز بدهند و بتوانند صادقانه رفتار کنند اما در شرائطی که محیط اجتماعی مشوق و حامی صداقت نباشد، تحقق صداقت در میدان عمل با چالش‌های بزرگی روبرو می‌شود. نظام روابط و کیفیت تعاملات اجتماعی و قواعد مورد عمل در میان همه فعالان، تأثیر بزرگی در شکل‌گیری رفتاری که انسان‌ها از خود بروز می‌دهند، دارد و تقلیل و فروکاستن آن به یک عامل، به فهم نادرست از مسأله و به تبع آن راه‌حل‌های نادرست منجر می‌شود.