محیا واحدی از زندان آزاد شد+عکس

محیا واحدی کنشگر حقوق کودکان کار و از اعضای جمعیت امام علی(ع) ساعاتی پیش با تودیع وثیقه آزاد شد.

محیا واحدی با تودیع وثیقه آزاد شد/ عکس