آژیر خطر در شهرک سدیروت به صدا درآمد/ شلیک موشک به سمت شهرک‌های اطراف غزه