شهرخبر

برف سنگین «تاراز» در شمال شرق استان خوزستان را سفیدپوش کرد

برف سنگین «تاراز» در شمال شرق استان خوزستان را سفیدپوش کرد

برف سنگین «تاراز» در شمال شرق استان خوزستان را سفیدپوش کرد

خبرگزاری برنا