شهرخبر

گزیده ای از دستاورد های وزارت خانه ها در دولت سیزدهم در یک سال و نیم گذشته در حیاط پاستور به نمایش گذاشته شد

گزیده ای از دستاورد های وزارت خانه ها در دولت سیزدهم در یک سال و نیم گذشته در حیاط پاستور به نمایش گذاشته شد

گزیده ای از دستاورد های وزارت خانه ها در دولت سیزدهم در یک سال و نیم گذشته در حیاط پاستور به نمایش گذاشته شد

خبرگزاری برنا