شهرخبر

صید ماهی استخوانی - مازندران

از آغاز صید ماهیان استخوانی در استان تاپایان دی ماه، صیادان شرکت‌های تعاونی ماهیگیران پره استان موفق شدند حدود 1180 تن انواع ماهیان استخوانی به ارزش تقریبی 233 میلیارد تومان را صید و روانه بازار نمایند.

صید ماهی استخوانی - مازندران

خبرگزاری تسنیم