شهرخبر

چگونه یک نفر ۱۵۰ خانه از مسکن مهر پردیس گرفت؟ + فیلم

چگونه یک نفر ۱۵۰ خانه از مسکن مهر پردیس گرفت؟ + فیلم

همشهری آنلاین: دکتر محمود زرین‌ماه، تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: در شهرک پردیس کسانی هستند که ۱۵٠ مسکن مهر را خریده‌اند. ده‌ها هزار مسکن مهر و طرح ملی مسکن در پردیس فقط متعلق به ۱٠٠ نفر است، دلیل چنین اتفاقاتی در ایران عدم اخذ مالیات مناسب است.